Adresace v IP sítích, masky sítě

Petr Odvárka Tutoriály 26. ledna 2001

Masky sítě zajišťují mechanismus jak jednu síť rozdělit do logických podsítí.

Masky zajišťují mechanismus (popsaný v RFC 950) jak jednu síť rozdělit do logických podsítí. Vezměme si třídu A – je připravena pro 126 sítí, každá s 16.777.214 uzly. Co by si asi některý z těch prvních šťastných na něž se Áčko dostalo bez maskování počal? Bez maskování má k dispozici jednu ohromnou broadcastovou doménu. S použitím masek si může síť rozdělit do mnoha podsítí. Část sítě přidaná maskou se nazývá subnet.

Princip masek vychází z předpokladu, že tam, kde je v binárním vyjádření masky jednička, tam je síť. Tam kde je nula, je uzel. Podívejme se nejprve na přirozené masky jednotlivých rozsahů:

                    přirozená maska            binární vyjádření masky

třída A            255.0.0.0           11111111.00000000. 00000000. 00000000

(má rozsah sítí dán prvním oktetem)

třída B            255.255.0.0       11111111. 11111111. 00000000. 00000000

(má rozsah dán prvními dvěmi oktety)

třída C            255.255.255.0    11111111. 11111111. 11111111. 00000000

(má rozsah dán prvními třemi oktety)     

Každý bit masky má hodnotu, která se podle počtu bitů načítá (ještě jednou upozorňuji na kontinuitu zleva!):

bit                 7        6        5        4        3        2        1        0

hodnota       128      64      32      16       8        4        2        1

maska         128     192    224    240    248    252     254     255

Pomocí masek jsme schopni se oblast sítě roztáhnout na úkor oblasti uzlů. Viz. další příklad:

            dekadické vyjádření                  binární vyjádření

adresa       10.1.1.1                 00001010.00000001.00000001.00000001

 maska       255.255.0.0          11111111.11111111.00000000.00000000

Jedná se o nejjednodušší typ maskování, tedy maskování vyšší třídy přirozenou maskou nižší třídy. V tomto případě Áčko Béčkem. Adresa sítě je v tomto případě 10.1, adresa uzlu je 1.1.

Vedle přirozených masek existují masky nepřirozené. To jsou ty které nemají v oktetu samé jedničky, ale jsou zprava doplněny nulami. Jedničky musí být v masce zleva bez přerušení!

Základní pravidla pro použití masek jsou:

a) jedničky musí být v masce zleva bez přerušení;

b) subnet čísla složená ze samých nul nejsou doporučena (ale lze je použít – pozor u některých prostředků se musí povolit!);

c) subnet čísla složená ze samých jedniček nejsou povolena;

d) síťové adresy složené ze samých jedniček nebo samých nul nejsou povoleny;

e) adresy uzlů složené ze samých jedniček nebo samých nul nejsou povoleny.

Vždy je potřeba zvážit zda je přirozené maskování dostatečné nebo zda je lepší se pustit do poměrně náročných vod „nekontinuálního“ maskování.


Vytisknout


    Komentáře k článku

  • 20.6.2014 v 10:49marekchyba
    myslim, ze v tomto prevodu je chyba adresa 10.1.1.1 00001010.00000001.00000001.00000001 spravne to ma byt 00000110.00000001.00000001.00000001 Jenom me to trochu zmatlo.

Vložte Váš komentář k tomuto článku

Máte dotaz? Neváhejte nám napsat.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná


Reklama v příspěvcích není dovolena, dodržujte etiketu. Redakce Světa sítí si vyhrazuje právo smazat příspěvěk, který v diskuzi použije vulgární slova a společensky neúnosné výrazy. Délka příspěvku je limitována 1500 znaky.