Virtuální lokální sítě VLAN

VLAN (1) - historie a význam

Karel Luhový2. dubna 2003

Historie virtuálních sítě začíná rokem 1995. Tehdy, rok po uvedení prvních přepínačů, se objevily první proprietární implementace VLAN. Ihned si získaly pozornost uživatelů, protože slibovaly provozovatelům sítí a jejich administrátorům úspory tisíců dolarů, spojených se změnami v konfiguraci sítí, při zlepšených možnostech managementu a zvýšení výkonu.

VLAN (2) - typologie VLAN

Karel Luhový14. dubna 2003

Protože lze členství ve VLAN definovat různými způsoby, typologicky se VLAN rozdělují se na sítě se členstvím podle portů a na tzv. policy-based. Podrobnější praktické dělení pak rozeznává čtyři typy VLAN se členstvím podle portů; MAC adres uzlů; síťového protokolu nebo síť. adres uzlů; skupinového IP vysílání.

VLAN (3) – konfigurace

Karel Luhový16. dubna 2003

Rozdělili jsme si virtuální sítě podle způsobu definice členství jednotlivých uzlů - uživatelů. Čili víme, jaké možné typy VLAN se používají, pojďme si tedy něco málo říct o vlastním vytváření virtuální sítě. Nejběžnější způsob je ten nejpracnější - tedy manuální přiřazení jednotlivých portů nebo MAC adres do definované LAN.

VLAN (4) – standard 802.1Q

Karel Luhový22. dubna 2003

Po nástinu možných metod vzájemné komunikace přepínačů v minulém díle se tedy již podíváme na vývoj standardů pro VLAN a současný stav. Prvotní dva nejdůležitější návrhy, které se objevily, byly 802.10 "Vlan Standard" od firmy Cisco z roku 1995, a 802.1Q, návrh podvýboru 802.1 z března 1996.

VLAN (5) – virtuální sítě pomocí LAN Emulace

Karel Luhový25. dubna 2003

Za zvláštní typ VLAN můžeme považovat i virtuální sítě, vytvořené technologií LAN Emulace. Ačkoliv technologie virtuálních sítí vznikla původně v prostředí Ethernetových přepínačů, nic nebránilo jejímu použití i v sítích ATM. V heterogenních sítích Ethernet plus ATM lze aplikovat VLAN dvěma způsoby.

VLAN (6) – plusy/mínusy a dnešní realita

Karel Luhový5. května 2003

Ačkoliv dnes již technologie virtuálních sítích zdaleka není tolik aktuální a atraktivní jako před několika lety, stále má významné místo mezi nástroji pro konfiguraci a správu u větších podnikových sítí. Shrňme si na závěr tedy hlavní důvody pro zavedení technologie VLAN i všechny omezení a nedostatky této technologie.

Přejít do archivu článků